Regulamin wykonywania usług firmy ONE WAY TRANSLATE KATARZYNA CENA (OWT) sporządzony na dzień 5.04.2021 r.
A. Stworzenie usług strony internetowej/sklepu internetowego, social media, wizytówki Google oraz stworzenie innych niewymienionych usług
 1. Okres wykonania strony internetowej/sklepu internetowego trwa do 180 dni licząc od daty płatności. Czas wykonywania może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od OWT np. z przyczyn serwera, możliwości programistów home.pl lub innych niewymienionych. W trakcie wykonywania Zamawiający reguluje wszelkie należności wobec OWT.
 2. Okres wykonania social media i wszystkie inne niewymienione usługi, a realizowane przez OWT trwa do 60 dni licząc od daty płatności. Dodatkowo czas wykonywania może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od OWT np. z przyczyn serwera, możliwości zewnętrznych firm tj. Google, Facebook, Instagram lub innych niewymienionych. W trakcie wykonania Zamawiający reguluje wszelkie należności wobec OWT.
 3. Wydanie loginów i haseł do strony internetowej/sklepu internetowego Zleceniodawcy/Zamawiającego/Partnera nastąpi po wykonaniu strony internetowej/sklepu internetowego i opłaceniu wszystkich należności za wykonanie, utrzymanie i kopie zapasowe strony internetowej/sklepu internetowego oraz opłaceniu wszystkich należności dla innych niewymienionych usług i rzeczy Zleceniodawcy/Zamawiającego/Partnera.
 4. Po otrzymaniu loginu i hasła do strony internetowej/sklepu internetowego Zamawiający zobowiązany jest do zmiany obrazków/zdjęć. Zamawiający ponosi odpowiedzialność w przypadku braku zamiany zdjęć. Na wyraźne pisemne życzenie Zamawiającego możliwe jest zamiana obrazów/zdjęć przez OWT za dodatkową indywidualną wyceną.
 5. Strona internetowa/sklep internetowy są wykonywane na serwerze OWT.
B. Hosting
 1. W trakcie wykonywania i po wykonaniu strony internetowej/sklepu internetowego Zamawiający/Zleceniodawca/Partner opłaca comiesięczne utrzymanie strony internetowej/sklepu internetowego (hosting).
 2. W przypadku braku płatności za utrzymanie strony internetowej/sklepu internetowego (hosting) następuje po 60 dniach odpięcie od serwera OWT. OWT nie odpowiada za utratę lub zniekształcenie treści, wyglądu strony internetowej/sklepu internetowego, usunięcie treści strony internetowej/sklepu internetowego.
 3. Po uregulowaniu wszystkich należności możliwe jest odebranie przez Zleceniodawcę/Zamawiającego/Partnera i przeniesienie strony internetowej/sklepu internetowego z serwera OWT do Zamawiającego/Zleceniodawcy/Partnera, jednak nie wcześniej niż w podpisanej umowie.
 4. Przeniesienie strony internetowej/sklepu internetowego odbywa się za pośrednictwem programistów serwera home.pl według wyceny serwisu home.pl i na dodatkowy koszt Zamawiającego. W skład serwera OWT są przechowywane i zarządzane dane wielu firm, podmiotów, osób fizycznych za które OWT odpowiada. Zamawiający/Zleceniodawca opłaca na własny koszt przeniesienie i nowy serwer dla strony internetowej/sklepu internetowego.
C. Przedłużenie domeny, certyfikatu ssl
 1. Przed upływem terminu funkcjonowania domeny i certyfikatu ssl zostanie przesłana dla Zamawiającego/Zleceniodawcy/Partnera faktura proforma na przedłużenie domeny oraz certyfikatu ssl dla Strony internetowej/sklepu internetowego od OWT na poczet serwera home.pl .
 2. W przypadku braku płatności za przedłużenie domeny, certyfikatu ssl dla strony internetowej/sklepu internetowego następuje utrata treści strony internetowej/sklepu internetowego. OWT nie odpowiada za utratę lub zniekształcenie treści, wyglądu strony internetowej/sklepu internetowego, usunięcie treści strony internetowej/sklepu internetowego.
D. Social Media
 1. OWT nie odpowiada za poprawne działanie zewnętrznych firm tj.: facebook.com, instagram.com, google.com, home.pl
 2. OWT prowadzi instagram i fanpage (rozumianej jako wystawianie postów) i prowadzi/administruje wizytówką Google (rozumianej jako pozycjonowanie wizytówki Google pod kluczowe słowa dla celów wyszukiwalności).
 3. Po uregulowaniu wszystkich należności możliwe jest przekazanie Zleceniodawcy/Zamawiającemu/Partnerowi usług i rzeczy, jednak nie wcześniej niż w podpisanej umowie bądź zleceniu.
E. Pozyskiwanie dotacji
 1. Termin regulowania należności Partnera do OWT przy dofinansowaniu na rozwój firmy. Partner reguluje należność do OWT jednorazowo ( w przypadku wybrania w PLANIE FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO – FINANSOWYM jednorazowej transzy/etapu lub w transzach:
a. wynagrodzenie dla OWT w terminie do 10-ciu dni od daty wypełnienia wniosku o płatność przez Partnera/Zamawiającego jeśli w PLANIE FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO – FINANSOWYM występuje jedna lub pierwsza transza/etap.
b. kolejne wynagrodzenia dla OWT (liczone od daty każdej z transz, w transzach 2-8 ujęte w PLANIE FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO – FINANSOWYM) w terminie do 10-ciu dni od daty wypełnienia wniosku o płatność przez Partnera z instytucją UE jeśli w PLANIE FINANSOWYM OPERACJI WRAZ Z ZESTAWIENIEM RZECZOWO – FINANSOWYM w kolejnych transzach/etapach.
F. Dodatkowe usługi
 1. Wycena kolejnych usług/rzeczy jest możliwa po opłaceniu należności za wszystkie wykonywane usługi.
 2. Dodatkowe: Na wyraźne pisemne życzenie Zamawiającego/klienta możliwe jest połączenie łącznie do 2 produktów wraz z 10 minutowym instruktażem w segmentach: linki produktowe z fanpage’a do sklepu internetowego, linki ofertowe z wizytówki Google do sklepu internetowego.
 3. Dodatkowe: Połączenie linków produktowych z fanpage’a do sklepu internetowego, linków ofertowych z wizytówki Google do sklepu internetowego może nastąpić jako dodatkowa usługa najwcześniej po wykonaniu sklepu internetowego dla Zamawiającego/klienta. Czas wykonania usługi połączenia linków produktowych to 2 tygodnie.
 4. Przed połączeniem linków produktowych z fanpage’a do sklepu internetowego, linków ofertowych z wizytówki Google do sklepu internetowego OWT prowadzi fanpage (rozumianej jako wystawianie postów) i wizytówkę Google (rozumianej jako administrowanie wizytówką Google). W trakcie wykonania Zamawiający reguluje wszystkie comiesięczne należności wobec OWT.
 5. Dodatkowe: istnieje możliwość rozwijania strony internetowej/sklepu internetowego według wyceny i w terminie OWT.
G. Reklama Google
 1. Reklama Google sklepu internetowego następuje najwcześniej po wykonaniu Sklepu internetowego oraz przekazaniu dla Zamawiającego/klienta loginu i hasła do sklepu internetowego. Przed i w trakcie wykonywania sklepu internetowego Reklama Google jest kierowana bezpośrednio do połączenia telefonicznego, bądź do wizytówki Google lub zostaje zastąpiona reklamą w fanpage’u Zamawiającego.
 2. Zamawiający reguluje comiesięcznie należności dla zamówionych usług/rzeczy.
 3. Wycena kolejnych usług/rzeczy jest możliwa po opłaceniu należności za wszystkie wykonywane usługi.
Podpisując umowę lub Zamawiając usługi Zamawiający automatycznie zgadza się na warunki w regulaminie.
Regulamin jest ogólnodostępny i widoczny na stronie internetowej firmy ONE WAY TRANSLATE KATARZYNA CENA.
Regulamin wchodzi w życie z dn. 5.04.2021 r.